GFS Temperatuur 1500 meter

1 - 8 dagen 850hPa

Operationeel GFS modelrun 00:00 uur

Bovenaan iedere kaarten zie je in de linkerbovenhoek het tijdstip staan waarop de modelrun gestart is.
In de rechterbovenhoek staat de tijd waarvoor de kaart geldig is. Op deze kaart van het Global Forecast System is de hoogte van het 850 hPa-vak in decameters geplot met dikke witte lijnen (zgn isohypsen) voor de bodemdruk en de temperatuur op 850 hPa in kleuren geplot. De temperatuur op 850 hPa ( gemiddeld 1,5 km hoogte) is over het algemeen indicatief voor de lucht die er bij ons onderin de atmosfeer zit, lage temperaturen wijzen op koude lucht en hoge juist op warme. Globaal genomen kan je bij een temperatuur op het 850hPa vlak van 5 grC negen graden erbij optellen voor de temperatuur op grondniveau. De temperatuur neemt af met de hoogte en wel met ca. 0.6 graden per 100 m.

  
 

Bron: Wetterzentrale.de