Gemiddelde ensembles ECMWF modelrun 00:00uur

1 - 10 dagen 850hPa+ BodemDruk

Operatineel model 00:00 uur

Bovenaan iedere kaart zie je in de linkerbovenhoek het tijdstip staan waarop de modelrun gestart is.
In de rechterbovenhoek staat de tijd waarvoor de kaart geldig is. Op de kaarten is te zien dat deze ECMWF run ververst om de 24 uur. Op deze kaarten is de hoogte van het 850 hPa-vak in decameters geplot met dikke witte lijnen (zgn isohypsen) voor de bodemdruk en de temperatuur op 850 hPa in kleuren geplot. De temperatuur op 850hPa ( gemiddeld 1,5 km hoogte) is over het algemeen indicatief voor de lucht die er bij ons onderin de atmosfeer zit, lage temperaturen wijzen op koude lucht en hoge juist op warme. Globaal genomen kan je bij een temperatuur van 5 grC op het 850hPa vlak er negen graden erbij optellen voor de temperatuur op grondniveau. De temperatuur neemt af met de hoogte met ca. 0.6 graden per 100 m.