Home > Diversen > De storm van 2007  

Een zware storm trok in de middag en vroege avond over Nederland, tijdens de passage van zowel het warmte als het koufront viel er grote hoeveelheden regenwater. In de Kop van Noord-Holland kon in 24uur tijd 30mm worden afgetapt. De Storm genaamd Kyrill was de zwaarste in 5jaar, De storm van 27oktober 2002 was qua uurgemiddelde zwaarder, maar de aangerichte schade was er niet minder om. Al op 12 januari werd er al melding gemaakt van een depressie in ontwikkeling op de oceaan welke kon uitgroeien te een storm depressie, zodat in een vroeg stadium de voortgang van de depressie kon worden gevolgd(zie foto1)

foto1: de stormdepressie in ontwikkeling op de Atlantische Océaan

Weeralarm.

Op 17januari om 12.11uur gaf  het KNMI een voorwaarschuwing uit voor "Zware storm aan de kust met kans op zeer zware windstoten in het binnenland", gevolgd op de zelfde dag door een weeralarm om17.33uur, waarin tot 18januari 23.19uur in totaal 12 bulletins werden opgenomen. Vroeg in de middag werd er een verkeeralarm uitgegeven waarin werd geadviseerd om niet de weg op te gaan als dit niet strikt noodzakelijk is. ook werd de site van het crisisteam op internet geopend. de site van het KNMI werd bedolven door bezoekers, op een gegeven moment stond de teller op 1.5miljoen hits, en dat was duidelijk te veel van het goede zodat de site enkele keren die dag plat ging.

De storm depressie met het centrum ten noorden van Ierland op 18-01 om 07.15uur

Het verloop van de storm: In de nacht van 18januari om half drie begon het te regenen uit het warmtefront van de depressie, van stormwind was op dat moment nog geen sprake, hoewel de barometer al met een flinke daling bezig was, om 08.00uur trok de windkracht snel aan(fig 1). met om 10.00uur een windstoot van 80km/uur, vanaf dat moment liepen het aantal schademeldingen in het noordwesten van de provincie Noord Holland snel op. De windkracht blijft overdag langzaam toe nemen, en tegen 14.30uur werd er een windstoot gemeten van 90km/uur. Langs de gehele kust stond er s'middags en in de vroege avond een zware storm kracht 10. In Tuitjenhorn werd de zwaarste windstoot 105km/uur om 19.30uur geregistreerd ruim na de passage van het koufront.

Geel:Barometer.  Rood: windstoten.  Blauw: temperatuur

De stormdepressie om 12.00uur het centrum ligt op de Noordzee

warmtefront

Het warmtefront: het warmtefront trok in de vroege morgen over het land en liet tot 10.50uur veel neerslag achter(18mm), de temperatuur liep daarin op tot een maximum van 12.5grC om 14.30 vlak voor dat het koufronttzou passeren.

koufront

Het koufront: Om 15.00uur, de doorkomst in Tuitjenhorn ging gepaard met hevige windstoten, slagregens (foto4),hagel en onweer. De temperatuur daalde in snel tempo van 11.8grC naar 7.8grC. De windrichting draaide toen naar het westnoordwesten. Totaal werd er deze dag 29.3mm aan neerslag opgevangen.

max windstoten

figuur 4 Maximale windstoten

windstoten:

In het gehele land werden zware windstoten geregistreerd, Bij Hoek v Holland en Schiphol werden windstoten gemeten van 36 m/sec wat gelijk staat aan 129km/uur(fig4.). In het noordwesten was de hoogste windstoot 34km/uur of 122km/uur. In Vlissingen is een uurgemiddelde windsnelheid gemeten van 26 m/sec, wat overeenkomt met 94 km/uur en windkracht 10 op de schaal van Beaufort(fig5). Daarmee heeft deze storm een plaats gekregen op de KNMI-tabel van zware stormen sinds 1910. In die ruim honderd jaar zijn nu in totaal 58 zware stormen voorgekomen. Elf van die stormen bereikten een uurgemiddelde van windkracht 11 en alleen op 6 september 1944 werd gemiddeld over een uur orkaankracht 12 gemeten

De schade: Vooral in de westelijke en noordelijke provincies was de aangericht schade vrij groot, in Tuitjenhorn werd de meeste schade aangericht aan woningen en bomen na het draaien van de wind naar westnoordwest tussen 18.00 en 20.00uur. in Noord Holland is de schade geschat op 80miljoen euro, dit in de vorm van beschadigingen aan woonhuizen, auto's caravans, boten en de glastuinbouw. In totaal werden op deze dag 172 ongevallen geregistreerd die direct met de storm te maken hadden. Het openbaar vervoer werd in de middag stil gelegd, zodat er 6000 reizigers niet op hun bestemming konden komen, deze kregen ondermeer in de Jaarbeurs in Utrecht onderdak. de gehele dag tot 01.30 de volgende morgen stonden er files door het slechte weer, en s'avonds steeg de waterstand in Harlingen tot 3.31mts boven N.A.P. Ook in de ons omringende landen werd er door de storm Kyrill veel schade en ongemakken gemeld, met als trieste balans dat er in Nederland 7doden vielen door ongelukken, op het Europese continent vielen totaal 78slachtoffers.

uurgem wind

figuur 5. Maximale uurgemiddelde wind

zonsondergang

fraaie zonsondergang om17.15uur na passage van het koufront

Aan de Herenweg in Sintmaarten werd een zware iep geveld door de storm, en vernielde de onderliggende waterleiding.

barogram

Barogram van 18januari 2007 waarop vlak voor passage v/h koufront een neus zichtbaar is. De laagste luchtdruk werd even na 14.00uur opgetekend, deze was 977.5hPa.

slagregens

Foto4: Beeld van de slagregens tijdens doorkomst van het koufront, (de foto is lichter gemaakt)

bronnen: KNMI, Buienradar, Meteosat 8 Rota Spain, NOAA12, NOAA18.
 

2002-2016 © MeteoTuitjenhorn