Home > Diversen > De storm van 2002  

De storm van 27 oktober 2002

Op zondag 27 oktober 2002 trok een stormdepressie van Ierland via de Noordzee en Denemarken naar de Oostzee. De kerndruk was het diepst bij passage noord van ons land met een centrumwaarde van 973 hPa rond 13 uur Nederlandse tijd. De gemiddelde 10-minuten-wind bereikte tussen 10 uur 's morgens en 21 uur 's avonds op uitgebreide schaal maximale waarden van 10 Bft in het westelijke en later de noordelijke provincies van het land, maar werd zelfs tot in de provincie Utrecht geregistreerd. In de eerste middaguren is in de westelijke kustprovincies op diverse meetpunten gemiddeld over 10 minuten windkracht 11, een zeer zware storm, gemeten. Het hoogste uurgemidelde van de wind bedroeg 28 m/sec (101 km/uur) in Vlissingen en in IJmuiden. Daarmee staat deze storm met een uurgemiddelde van windkracht 10 geboekt in de tabel van zware stormen sinds 1910. Op de top 10 van zware stormen vanaf 1970 staat deze storm op de zesde plaats. De hoogste windstoot was rond 14 uur 80 knopen (41 m/s, 148 km/u) in Zeeland, in Noord-Holland werd tegen 15 uur 76 knopen (140 km/u) geregistreerd. Op de meeste plaatsen zijn de maximale windstoten 120-130 km/uur geweest. Tegen middernacht was de storm ook nabij de oostelijke Wadden geluwd tot windkracht 9, aan de westkust was de wind toen al windkracht 7. Volgens voorlopige cijfers was de storm van zondag daarmee de zwaarste sinds 25 januari 1990.

STORMVLOEDKERING
Bij de storm van zondag 27 Oktober 2002 werd de Stormvloedkering  in Zeeland gesloten, voor de 21ste keer sinds de ingebruikstelling in 1986. Het sluitingspeil is wettelijk vastgesteld op 3.00 meter boven N.A.P. Als men verwacht dat die waterstand wordt gehaald of zal worden overschreden, worden de 62 schuiven van de kering met één druk op de knop gesloten.Dit moet tijdig gebeuren ,want het laten zakken van de schuiven duurt enige uren.Voor het laatst gebeurde dit op 8 november 2007

N.A.P., het Normaal Amsterdams Peil is een vlak ten opzichte waarvan we in Nederland de hoogte van land en water aangeven. Nederland ligt voor ongeveer eenderde deel beneden de zeespiegel. Voor een laaggelegen land als Nederland ligt het voor de hand om het zeeniveau als referentievlak voor hoogtemetingen te nemen. We zijn daar zo aan gewend en mee vertrouwd, dat 'NAP' voor ons gelijk is aan 'zeeniveau'. Maar het zeeniveau is geen constante, dus het vaststellen van het peil begint met het kiezen van een referentiehoogte en het vastleggen daarvan. Dan moet deze hoogte worden overgebracht naar een groot aantal plaatsen in het hele land, en daar worden vastgelegd door middel van peilmerken. Deze zgn. 'verspreiding' van het NAP door het land wordt gedaan door middel van waterpassing, een landmeetkundige techniek. Hierbij wordt in een groot aantal stappen (zgn. slagen) met een lengte van ieder 100 à 200 m het peil vanuit Amsterdam overgebracht naar andere delen van het land (zgn. doorgaande waterpassing). De peilmerken met hun bekende en vaste hoogte dienen als uitgangspunt voor hoogtebepalingen door gebruikers van het NAP, b.v. aannemers, wegenbouwers, waterschappen.

oosterschelde kering

De procedure is dat bij waterstanden boven de drie meter NAP de kering wordt gesloten.

Datum van sluiting van de stormvloedkering

 • 20 oktober 1986 Waterstand +2,94 m NAP
 • 19 december 1986 +2,73 m
 • 19 december 1986 +2,71 m
 • 14 februari 1989 +3,17 m
 • 27 februari 1990 +3,17 m
 • 27 februari 1990 +3,69 m
 • 28 februari 1990 +3,25 m
 • 1 maart 1990 +3,35 m
 • 21 september 1990+2,92 m
 • 12 december 1990+2,80 m
 • 12 december 1990+2,65 m
 • 11 november 1992+3,15 m
 • 25 januari 1993+3,25 m
 • 21 februari 1993+3,13 m
 • 14 november 1993+3,37 m
 • 15 november 1994+3,37 m
 • 28 januari 1995+3,49 m
 • 2 januari 1995+3,37 m
 • 2 januari 1996+3,11 m
 • 29 oktober 1996+3,13 m
 • 27 oktober 2002 +2,55 m
 • 21 december 2003 +3,23 m
 • 8 februari 2004 +3,00 m
 • 8 november 2007 +3,43 m
 • 5 december 2013 +3,60 m
 • 21 oktober 2014 +3,05 m

windkracht 10

Een meertje bij windkracht 10

windstoten

hoogst gemeten windstoten

27-10-2002

kaalslag geveld Voorpolderweg D'horn
Kerkbuurt Tuitjenhorn-dorpsstraat Rietkraag-Tuitjenhorn
Baan v/d depressie uurgemiddelde windsnelheid Bogtmanweg-Tuitjenhorn
Valkoog- Beatrix boom ijsbaan-Sint-Maarten

Eens in de zoveel jaar wordt Nederland opgeschrikt door een zeer zware storm. Niet zelden zijn daarbij doden te betreuren en wordt er aanzienlijke schade aangericht. Bijvoorbeeld zondag 27 oktober 2002 was dat weer het geval.
Toen trok er een zware stormdepressie van Ierland via de Noordzee en Denemarken naar de Oostzee. Vooral de westelijke kustprovincies moesten het ontgelden. Daar werd zelfs windkracht 11 gemeten. Gemiddeld over 13 KNMI-stations werd windkracht 10 gehaald. Daarmee was deze storm minder zwaar dan die van 25 januari 1990, de zwaarste storm van de laatste 25 jaar.
Zeer zware stormen kosten vaak mensenlevens. Bij de storm van 1990 lieten 17 mensen het leven, bij die van 27 oktober 2002 waren vier doden te betreuren. Gewonden en doden vallen bij zo’n storm vooral door omgewaaide bomen en rondvliegende objecten zoals dakpannen.
Met een schade van ca. € 200 miljoen was de windkracht in 2002 heel wat minder destructief dan de windkracht van 1990. Die richtte voor omgerekend € 700 miljoen schade aan, ook op minder verwachte plaatsen. Zo werden toen de mosselkwekers zwaar getroffen doordat de storm hele mosselpercelen in de Waddenzee verwoestte.
De verliezen worden kleiner als stormen elkaar snel opvolgen. Wat al stormgevoelig was, sneuvelt al bij de eerste storm. Hierdoor is het te verklaren dat de storm van 27 oktober 2002 relatief weinig schade veroorzaakte. Per slot van rekening waren er in 2002 op 26 februari en 9 maart al stormen over Nederland geraasd, beide ook met een windkracht van 10.
 
Orkaan en (zeer) zware storm
Hoe zwaar een storm is, wordt bepaald door de gemiddelde windsnelheid over 10 minuten te meten. Ligt deze tussen 103 en 117 km per uur, dan spreekt men van een zeer zware storm (windkracht 11). Is de gemiddelde windsnelheid hoger dan 117 km per uur, dan is het een orkaan (windkracht 12). Ter vergelijking: reeds bij windkracht 10 (89 tot 102 km per uur) waaien volwassenen al om

 

2002-2016 © MeteoTuitjenhorn