Home > Diversen > De storm van 1973  

Op maandag 2 april 1973 trok er opnieuw een zware storm over Nederland, nog geen vijf maanden na de zeer zware storm van 13 november 1972. De depressie die de storm veroorzaakte gedroeg zich ongeveer het zelfde als de storm van 13 november 1972, het verschil zat er in dat dit stormveld uitsluitend Nederland heeft geteisterd. Als twee zeer zware stormen minder dan een half jaar na elkaar komen worden er vergelijkingen gemaakt vooral zover het de veroorzaker en de storm depressie betreft, enkele vergelijkingen: beide depressies ontstonden ten oosten van New Foundland. Beide depressies volgden vrijwel de zelfde baan. beide depressies begonnen zich op vrijwel de zelfde plaats sneller uit te diepen. Beide depressies bereikte vrijwel op de zelfde plaats de grootste diepte. Maar er waren ook verschillen, bij deze storm ontwikkelde de storm zich uitsluitend in de trog aan de zuid en westzijde van de depressie, en tijdelijk bevond zich in deze trog een afzonderlijke kern van de depressie. Bij deze storm was de tijd waarin de storm zich ontwikkelde, belangrijk korter dan bij de storm van 13 november. de omvang van het stormveld was dan ook verschillend.depressie baan

De baan van de depressie. 14 betekend 1014hPa, 74 betekend 974hPa de depressie bereikt op de Noordzee haar grootste diepte 968hPa. De baan van stormdepressie van 3nov 1972 is gestippeld aangegeven

weerkaart Weerkaart van 2april 1973

 

Veronica schip 'Norderney' op het strand van Scheveningen

Aprilstorm, radioschip Veronica door storm gestrand bij Scheveningen

De zware storm teistert Nederland, de Norderney (Veronica) en de Mebo 2 van Radio Noordzee Internationaal komen in grote moeilijkheden. Om 20:54 uur slaat de Norderney los van haar anker en drijft richting land terwijl water binnenstroomt. De reddingsboot Bernard van Leer trekt er op uit en een uur later worden vier van de bemanningleden van boord gehaald. Tegen de opdracht in van Kapitein Arie de Ruyter zendt technicus Ruud Doets een laatste bericht uit om 21:15 uur. "Tot onze spijt moeten we de uitzendingen staken, we hopen ook dat we u weer gauw muziek kunnen verzorgen en blijf ons steunen. En aan alle vrouwen, sterkte", na deze laatste mededeling ging de zender uit de lucht. De overige zes bemanningsleden verlaten daarop het schip. Zonder motor was de boot overgelaten aan de golven van de zee. Om 23:30 uur op 2april 1973 strand het schip op het strand bij Scheveningen

isobaren om 8uur op 2april 1973

Weerkaart van 2april 18:00uur. Het stormveld heeft zich uitgebreid over het zuidenn en het oosten van het land, op de Wadden eilanden is de wind zwak

De stormdepressie van 2 april 1973 ontstond boven de Atlantische Oceaan in het gebied van 40 en 45 graden westerlengte en 45 en 50 graden noorderbreedte, In het zelfde gebied waar ook de stormdepressie van 13 november 1972 was ontstaan. het tijdstip van ontstaan was vermoedelijk 1 april 1973 tussen 13.00 en 16.00uur. De  snelheid warmee de depressie zich naar het oosten verplaatste was minder regelmatig dan de storm van 13nov. deze bedroeg tot de Britse eilanden ongeveer 90km/h. maar boven de Britse eilanden vertraagde deze tot 50km/h, even ten westen van de Wadden eilanden was de treksnelheid waarschijnlijk nog kleiner, om boven Noord Duitsland weer op te lopen tot 60km/h. De vertraging van de depressie heeft uiteraard verband met het uitdiepen van de depressie. het verloop van de luchtdruk daling en stijging was vrijwel identiek aan die van 13nov 1972. De laagste waarde van de luchtdruk in de kern bedroeg 968hPa, die waarde werd op 2 april om even na 13:00uur op een plaats 150km ten noordwesten van Den Helder bereikt. Daarna steeg de druk in de kern regelmatig met bijna 2hPa per uur.

het stormveld

Van storm kon voor het eerst worden gesproken toen het centrum van de depressie zich boven Ierland bevond, Het stormde toen in een klein beperkt gebied ten westen van en ten zuiden van Ierland en aan de ingang van het Engelse kanaal. In de warme sector van de depressie is nauwelijks sprake van een stormveld geweest, windkracht 9 en meer kwam vrijwel uitsluitend voor aan de west en aan de zuidwestkant van het centrum van de depressie. Kort na 17.00uur bereikte de depressie de Waddeneilanden, boven Noord-Holland bevond zich toen een afzonderlijk centrum van lagedruk dat boven de Noordzee in de trog van de depressie was ontstaan. Boven land was de grootste gemeten uurgemiddelde van de windsnelheid 28m/sec (windkracht11) in IJmuiden en in Lelystad. Dit is even groot als het grootste uurgemiddelde van de storm van 13 nov1972. Boven zee was de grootste uurwaarde 30m/sec op de meetpaal op de Texelhorst. Boven land waaide het minst in zuid Limburg waar het grootste uurgemiddelde 14m/sec bedroeg. de stormgrens werd in ons land om even na 15uur overschreden ongeveer gelijktijdig in Vlissingen en Hoek van Holland en korte tijd later in IJmuiden. vooral boven Zeeland en Zuid Holland wakkerde de in de volgende twee uren snel aan. Het centrum van de storm trok tussen 17.00 en 18.00uur vrijwel recht over Vlieland, en daar was juist samen met een gedeelte van Noord Holland het kleinste luchtdruk gradiënt te vinden. het gebied met de grote gradiŽnt van de luchtdruk bevond zich aan de zuidzijde van de trog. Het bewoog zich voornamelijk over Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant naar het oosten hoewel ook elders in de zuidelijke provincies en vooral in Zeeland van een zware storm kon worden gesproken. De zware storm in Noord-Holland en de wadden eilanden hield verband met de grote gradiënt van de luchtdruk die ontstond toe de luchtdruk aan de achterzijde  van de naar het oosten trekkende depressie zeer snel begon te stijgen.

 

 

isobaren om 20uur op 2april 1973

Weerkaart op 2 april 20:00uur. Het centrum van de depressie verplaatst naar Noord Duitsland, de wind is nu overal naar richtingen tussen west en noord gedraaid, zeer zware storm op Terschelling en in het Noordwesten.

windsnelheden

De hoogste windsnelheid tijdens windstoten. De zwaarste windstoten zijn op Texel en Vlieland geregistreerd. In het rivieren gebied was de maximale windsnelheid ook zeer hoog

De schade

De schade door deze storm aangericht was groot, hoewel in het algemeen minder dan de storm van 3nov 1972, Miljoenen bomen moesten het ook deze keer ontgelden. Vooral de Utrechtse en de Veluwse bossen werden dit keer zwaar geteisterd. Na onderzoek  blijkt dat de storm de Alblasserwaard, de Vijfherenlanden en het rivieren gebied zwaar heeft getroffen. Ook in Zuid-Holland was de schade groot evenals Noord-Holland Dit in tegenstelling tot de schade die door storm van 13nov 1972 werd aangericht, toen werd voornamelijk het noorden van het land getroffen. Weinig of geen schade werd aangericht aan de zeeweringen, dat had alles te maken met de tijdsduur van de storm. alleen aan de dijken op Zuid-Beveland werd er enige schade van betekenis aangericht. Op zee sloeg het zendschip van radio Veronica los en werd hoog op het strand van Scheveningen geworpen. Bij deze storm hadden ook vele gebouwen te lijden van de storm er werd voor miljoenen schade aangericht. Het aantal doden door de storm bedroeg in Nederland 3, In Engeland eveneens 3, In noord Duitsland vielen enkele doden door het omvallen van een boom op een trein.

In eigen persoon heeft deze weerman de storm mee gemaakt in Den-Bosch waar hij toen zijn dienstplicht vervulde. Juist die middag waren wij op oefening in de Drunense duinen vlakbij Den-Bosch. Om 15:00 uur nam de wind sterk toe en begon het zand al enigszins te verstuiven, om 16:00 uur waren de omstandigheden sterk verminderd door grote verstuivingen. Om 17:00 uur was lopen op open stukken niet of nauwelijks meer mogelijk vanwege de storm die er toen stond. Door de verstuiving van het zand was het zicht terug gebracht tot enkele meters, en je had het gevoel dat onbedekte huid werd gezandstraald. Met veel moeite konden we de vrachtauto's vinden die ons terug brachten naar de kazerne, waar wij binnen moesten blijven omdat de dakpannen als projectielen rond vlogen. In eerste instantie zouden we de zelfde avond nog richting Zeeland gaan, om de dijken te verzwaren tegen het hoge water, maar later die avond werd deze alarmtoestand ingetrokken. De volgende dag gingen we met ongeveer 300 man naar het Westland, waar we 4 dagen lang werden ingezet (zie foto) om gebroken glas uit totaal verwoeste bloemen en fruitkassen te verwijderen, niet bepaald een klus die je iedere week zou willen doen.

Kassen zwaar beschadigd door storm in Pijnacker, militairen ruimen glasscherven Ö

Lichting 73-2 aan het werk in een totaal verwoeste kas in Pijnacker/Nootdorp 

bronnen: KNMI: H ten Cate en B Zwart, MeteoTuitjenhorn, weerstation Cumulus. Foto's: Nat archief, Mieremet, Rob / Anefo 926-3175 en Verhoeff, Bert / Anefo 926-3167


 

2002-2020 © MeteoTuitjenhorn